บริษัท อาร์ค11 ดีไซน์ จำกัด ได้ทำการก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)  โดยมาสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 67/105 ม.2 ต.จอมทอง อ.จอมทอง กทม. 10150 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559014205

บริษัท อาร์ค11 ดีไซน์ จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่ให้บริการด้านวิชาชีพในการรับเหมาก่อสร้าง และออกแบบรายละเอียด ทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม อีกทั้งยังเป็นบริษัทที่บริการด้านงานควบคุมงานก่อสร้าง โดยมีกลุ่มบุคลากรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการทำงานด้านออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ให้มีมตราฐานสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งยังนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาระบบและเทคนิคการทำงานตลาดเวลา ในปัจจุบันสามารถจัดได้ว่า บริษัท อาร์ค11 ดีไซน์ จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งที่สามารถบริการ ทางด้านรับเหมาก่อสร้างและ งานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมครบวงจร ในสาขาที่สำคัญๆ ตั้งแต่การรับเหมาก่อสร้าง การวางแผนโครงการ การศึกษา ความเหมาะสมของโครงการ การสำรวจ การออกแบบรายละเอียด ตลอดจนการควบคุมการก่อสร้าง โดยบุคลากรหลักที่มีความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญในสายงานวิชาชีพของตนเองที่มีความรู้ คุ้นเคย

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.arch11design.com